Dòng sự kiện:

Video: Em bé cười toe, thậm chí không kịp nhận ra mình vừa bị tiêm

Theo YouTube
10:05 04/03/2020
Vị bác sĩ làm phát ra những âm thanh vui tai và dùng chiếc kim tiêm có đậy nắp chọc khắp người em bé để đánh lạc hướng.

Nguồn: Gia đình Việt Nam